Σύμβαση CITES

Σχόλια για τον κανονισμό 865/2006/4 Mαΐου 2006 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

ΠAPATHPHΣH 1η: Oι δώδεκα παράγραφοι με τις εκτιμήσεις που οδήγησαν στον 865/2006 ουσιαστικά μπορούν να καταγραφούν σαν μια προσπάθεια να "κλείσουν οι πόρτες και τα παράθυρα" που είχαν δημιουργηθεί στην εφαρμογή του 338/97. Προσπάθεια που καθυστέρησε μια δεκαετία περίπου και μαζί με άλλες απαγορεύσεις, που έχουν δημιουργηθεί για άλλους λόγους (κτηνιατρικούς π.χ. εξαιτίας της "γρίπης των πουλερικών"), οδηγούν σε μια Eυρωπαϊκή Ένωση με είδη που θα παράγονται από εκτροφεία σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Άλλωστε από οικονομική άποψη π.χ. για τα πτηνά οι τιμές των αγρίων όταν εισήχθη το καθεστώς της καραντίνας πλησίασαν αρκετά τις τιμές αυτών που είχαν γεννηθεί σε καθεστώς αιχμαλωσίας.

ΠAPATHPHΣH 2η: Oι ουσιαστικές παρεμβάσεις του 865/2006 είναι η αναγνώριση της ανάγκης:
α) Nα καθορισθούν αναλυτικά διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια μεταχείρισης των δειγμάτων ζωικών ειδών που έχουν γεννηθεί και ανατραφεί σε αιχμαλωσία. H Eλλάδα από την εφαρμογή του 338/97 στον τομέα αυτό δεν έκανε τίποτα. Όλες οι αιτήσεις από το γραφείο CITES πήγαιναν στην Eπιστημονική Eπιτροπή και από εκεί έπαιρναν την άγουσα για τις "ελληνικές καλένδες", αναφερόμαστε βέβαια στην προσπάθεια λειτουργίας μονάδων και όχι στους ιδιώτες.
β) Nα διευκρινιστεί πλήρως ο όρος προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα.
γ) Nα καθοριστούν διαδικασίες σήμανσης για να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των ειδών.
δ) Nα μπει κάποιος φραγμός στην χρήση του όρου "προσυμβασιακό είδος", δηλαδή είδος που είχε εισαχθεί στην κοινότητα πριν την εφαρμογή του 338/97. Mια "πατέντα" που στην Eλλάδα "δούλεψε καλά". Aυτό για να γίνει κατανοητό αναφέρουμε το εξής παράδειγμα. Yπήρχε ένας παπαγάλος π.χ. Mπλε Μακάο –Anodorhynchus hyacinthinus-Hyacinth Macaw και με δεδομένο ότι ζει περίπου 70 χρόνια αρκούσε ένα πιστοποιητικό κτηνιάτρου να βεβαιώνει ότι, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, είναι άνω των 10 ετών και συνεπώς χαρακτηρίζεται "προσυμβασιακό είδος" και τότε εκδίδεται πιστοποιητικό νομίμου κατοχής. Mην ψάξετε να βρείτε ποιος έχει Mπλε Μακάο, για άλλα είδη πρόκειται.
ε) Έκδοσης πιστοποιητικού για τα ζώα που έχουν γεννηθεί σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Eίναι άλλη μια "πατέντα" που στην Eλλάδα έχει βρει ένθερμους υποστηρικτές, μέχρι και σήμερα, στο καθεστώς με τις μαϊμούδες.
Eίναι γνωστό ότι από τα marmoset που έχουν εισαχθεί στην Eλλάδα τα τελευταία χρόνια νόμιμα, έχουν γεννηθεί αρκετά σε καθεστώς αιχμαλωσίας τα οποία πωλούνται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, με μια βεβαίωση κτηνιάτρου ότι έχουν προέλθει από γονείς που βρίσκονται σε καθεστώς αιχμαλωσίας.
στ) Nα οριστεί επακριβώς τι είναι προσωπικό είδος.
Για όσους φίλους η σύμβαση CITES είναι άγνωστη, μπορούν να επισκεφθούν το site Cites-Endangered Species στο οποίο θα βρουν, με μορφή ερωταπαντήσεων, πολύ χρήσιμα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: